Το συνέδριο μοριοδοτείται με 10 μόρια Συνεχιζόμενης Παιδιατρικής Εκπαίδευσης.

Μοριοδότηση

Updated on 2017-11-01T13:25:57+00:00, by pediatric-subspec.