Οργανωτική Επιτροπή

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελείται από τα μέλη του Διοι­κη­τι­κού Συμβουλίου της Ελ­λη­νι­κής Παι­δια­τρι­κής Εται­ρί­ας:

Πρόεδρος: Ανδρέας Κωνσταντόπουλος (Αθήνα)
Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Ζαφειρίου (Θεσσαλονίκη)
Γεν. Γραμματέας: Ελένη Κόκκορη (Ηράκλειο)
Ταμίας: Νικόλαος Βουδούρης (Αθήνα)
Μέλη: Λω­ρέτ­τα Θω­μα­ΐ­δου (Αθή­να)
Νικόλαος Μυριοκεφαλιτάκης (Αθήνα)
Αθα­να­σία Λου­ρί­δα (Αθή­να)
Πολυτίμη Παναγιωτοπούλου-Γαρταγάνη (Αθήνα)
Νικόλαος Χαλιάσος (Ιω­άν­νι­να)

Οργανωτική Επιτροπή

Updated on 2020-01-09T00:08:36+02:00, by pediatric-subspec.