Μοριοδότηση

Το συνέδριο μοριοδοτείται με 10 μόρια Συνεχιζόμενης Παιδιατρικής Εκπαίδευσης.

Μοριοδότηση

Updated on 2020-01-09T00:09:39+02:00, by pediatric-subspec.