Χορηγικές δυνατότητες

Το 11ο Συνέδριο Υποειδικοτήτων Παιδιατρικής προσφέρει ένα μεγάλο εύρος χορηγικών δυνατοτήτων για τις εταιρείες που επιθυμούν να υποστηρίξουν το έργο της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εταιρεία διοργάνωσης του Συνεδρίου:

Everest Travel & Congresses

Λυκούργου 14-16, 105 52, Αθήνα
Τηλ.: 210 3249242
Fax: 210 3242395
W: www.everesttravel.gr
E: conference@everesttravel.gr

Υπεύθυνος χορηγιών & έκθεσης: κος Δημήτρης Αρβανίτης email: darvanitis@everesttravel.gr

Χορηγικές δυνατότητες

Updated on 2020-01-09T00:10:25+02:00, by pediatric-subspec.